آیا عملکرد ویرایه مورد رضایت شما می باشد؟ به سایت ویرایه خوش آمدید


در این قسمت می‌توانید تجربه خود را در مورد ترجمه متون انگلیسی به فارسی در اختیار دیگران قرار دهید و عکس خود را نیز آپلود کنید

   

مرکز ویرایش مقالات انگلیسی و همچنین ترجمه مقالات انگلیسی ویرایه با هدف یاری محققان در ارائه دانش و فناوری خود به زبان انگلیسی در ژورنال‌ها و کنفرانس‌های معتبر بین‌المللی بنیان نهاده شده است. ویرایه متون علمی را از لحاظ گرامری، املائی، واژگان، علائم نقطه‌گذاری، نگارش جملات و پارگراف‌بندی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
 از این رو، زمانی که داوران مقاله‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند، تنها محتوای علمی آن را خواهند سنجید و اشکالات گرامری و نگارشی مانع از انتقال صحیح مفاهیم نخواهد شد. مرکز ویرایه افتخار دارد که به عنوان نخستین مرکز ویرایش مقالات انگلیسی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده است.

 
           

Copyright (c) 2010. Virayeh.com . All rights reserved.