محاسبه هزینه

تعداد کلمات متن سفارش:
نوع سفارش:
ویرایش باکیفیت متون انگلیسی

ویرایه نخستین مرکز ویرایش متون انگلیسی در ایران است که از سال 1387 افتخار دارد که خدمات ویرایش و ترجمه مقالات علمی را برای جامعه ی دانشگاهی کشور ارائه می کند.

ویراستاران باسابقه ویرایه متون ارسالی را از لحاظ گرامری، املایی و سایر خطاهای زبانی بررسی می کنند تا مفاهیم موردنظر نویسندگان به روشنی انتقال داده شود.

فرآیند کار⇦

کیفیت⇦

موارد مورد بررسی⇦

گواهی ویرایش⇦

نمونه ویرایش⇦
سوالات متداول
آيا مركز ويرايه زير مجموعه ژورنال يا كنفرانس خاصي است؟
ويراستاران و مترجمان ويرايه تحصيل كرده چه رشته هايي هستند؟
آيا مركز ويرايه پذيرش مقالات را در ژورنال ها و كنفرانس هاي مورد نظر تضمين مي كند؟
آيا امكان برقراري تماس تلفني يا ملاقات حضوري با ويراستاران و مترجمان ويرايه وجود دارد؟
ويرايه چه خدماتي در قبال مقالات برگشتی ارائه می دهد؟
هزينه ويرايش و ترجمه چگونه پرداخت مي شود؟