گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

تخفیف های جاری

ردیف

عنوان

گروه مشتریان

بازه زمانی

نرخ

1

روز پزشک

پزشکان و دانشجویان پزشکی (به مناسبت روز پزشک)

تا پایان شهریور ماه 1398

30 درصد نرخ ترجمه رسمی

2

مشتریان وفادار

افراد دارای حداقل یک سفارش انجام شده در دپارتمان خدمات مقالات ویرایه

نامحدود

20 درصد نرخ ترجمه رسمی

3

مشتریان آنلاین

افرادی که از طریق وبسایت با خدمات ما آشنا شده اند

فعلاً نامحدود

10 درصد نرخ ترجمه رسمی

سایر هزینه ها

علاوه بر هزینه ترجمه، مبالغ زیر به هزینه های شما اضافه خواهد شد:

  • ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا رویداد 100.000 ریال می باشد.
  • ترجمه هر انتقال در سند ملک 100.000 ریال می باشد.
  • هزینه پلمپ هر مدرک 150.000 ریال می باشد.
  • برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات یا وفات صاحب شناسنامه، مبلغ 50.000 ریال به هزینه های مذکور در نرخنامه افزوده می شود.
  • هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه می باشد؛ اما برای مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود.
  • هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال می باشد.
  • منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر است.