گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

مهدی حقیقت

مهدی حقیقت

بنیان گذار و مدیر دارالترجمه

الهام کرمانی

الهام کرمانی

بنیان گذار و مترجم رسمی قوه قضائیه

سپیده مبین

سپیده مبین

هماهنگ کننده سفارش های دارالترجمه

فرزانه اسدی

فرزانه اسدی

هماهنگ کننده سفارش های مقالات

شیرین محمدزاده

شیرین محمدزاده

ویراستار / مسئول کنترل کیفی مقالات

ندا مرتضوی

ندا مرتضوی

ویراستار مقالات

مهدی راضی فرد

مهدی راضی فرد

ویراستار مقالات

آرش علی اکبری

آرش علی اکبری

مترجم مقالات

شکوفه امیری

شکوفه امیری

مترجم مقالات

الهام علیزاده

الهام علیزاده

مترجمیار

رها حقیقت

رها حقیقت

مترجمیار

فرزانه اسدی

فرزانه اسدی

مترجمیار

آقای لشگری

آقای لشگری

رابط دادگستری و وزارت امور خارجه