گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

ویرایش انگلیسی

ویرایه نخستین مرکز ویرایش متون انگلیسی در ایران است که از سال 1387 افتخار دارد که خدمات ویرایش و ترجمه مقالات علمی را برای جامعه ی دانشگاهی کشور ارائه می کند.

ویراستاران باسابقه ویرایه متون ارسالی را از لحاظ گرامری، املایی و سایر خطاهای زبانی بررسی می کنند تا مفاهیم موردنظر نویسندگان به روشنی انتقال داده شود.

فرآیند کار

پس از ثبت سفارش و پرداخت هزینه آن، یکی از ویراستاران کار ویرایش متن شما را برعهده خواهد گرفت. این ویراستار در تمامی مراحل ویرایش و خدمات پس از تحویل (شامل پاسخ به سوالات و ابهامات و ویرایش مجدد) ثابت و یکتا خواهد بود.

فایل نهایی ویرایش که برای سفارش دهندگان ارسال می شود یک فایل Word است که حاوی تمامی تغییرات اعمال شده توسط ویراستار مقاله در قالب tracked changes و در صورت لزوم نظرات و ابهامات موجود در مقاله می باشد. توجه به این نکته ضرورت دارد که پیش از پاسخ به ابهامات ویراستار، کار ویرایش مقاله هنوز به اتمام نرسیده است. بنابراین، لازم است تا پس از درج توضیحات گویا برای ویراستار، مقاله را جهت نهایی سازی برای ویرایه ارسال کنید. در غیر این صورت، اگر مقاله توسط ژورنال موردنظر رد شود، مشمول استفاده از خدمات ویرایش مجدد رایگان نخواهد بود.

کیفیت

خدمات ویرایشی در ویرایه شامل ویرایش کامل متن انگلیسی ارسالی است. در صورتی که پس از ویرایش، مقاله به دلیل ضعف نگارشی یا خطاهای گرامری رد شود، به صورت رایگان تحت فرآیند ویرایش مجدد قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که فرآیند ویرایش مجدد تنها زمانی مقدور است که (1) متن ایمیل ژورنال ضمیمه گردد و (2) مقاله ی ویرایش شده توسط ویرایه بدون کوچکترین تغییری برای ژورنال ارسال شده باشد. بنابراین، توجه داشته باشید که آخرین نسخه ی مقاله را، پس از اعمال کلیه ی بازبینی ها، برای ویرایش ارسال کنید و تمامی تغییرات احتمالی پس از ویرایش را نیز با نظارت ویرایه انجام دهید.

موارد مورد بررسی

موارد مورد بررسی در یک متن بسیار گسترده اند؛ لیکن، جهت اطلاع سفارش دهندگان، مواردی اجمالی از این دست در زیر ارائه شده اند:

 • استفاده از زبان و سبک مناسب مقالات علمی
 • شناسایی و حذف بخش های تکراری
 • استفاده از جملات روشن برای انتقال مفاهیم
 • کاربرد صحیح واژگان انتقالی به منظور ایجاد جریان روان بین جملات
 • استفاده از جملات با ساختارهای متنوع گرامری
 • رعایت فاصله گذاری صحیح در کل متن
 • رعایت یکنواخت سبک انگلیسی آمریکایی یا بریتانیایی در کل متن
 • استفاده از جمله بندی صحیح در کل متن
 • انتخاب واژگان متناسب با موضوع مقاله
 • استفاده از گرامر صحیح
 • کاربرد صحیح علایم نقطه گذاری
 • تصحیح کلیه ی خطاهای املایی
 • ایجاد یکدستی و یکنواختی در واژگان کل متن

گواهی ویرایش

در صورت درخواست سفارش دهندگان، ویرایه آمادگی دارد تا گواهی ویرایش مقاله توسط این مرکز را که به زبان انگلیسی بوده و مناسب ارسال برای ژورنال های انگلیسی زبان است به طور رایگان ضمیمه ی سفارش کند. در حال حاضر، این گواهی تنها به صورت الکترونیکی و از طریق ایمیل قابل ارسال است.