گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

سفارت خانه ها

آدرس و شماره تلفن مربوط به سفارت خانه ها به صورت زیر است:

آذربایجان
 • نشانی: تهران، منطقه ١، فرمانیه، خ. شهیدصالحی، خ. شهیدوطن پور ش 30
 • تلفن: ٢٢٢١٢٥٥٤, ٢٢٢١٥١٩١ ٢٢٢١٧٥٠٤
آرژانتین
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، م. آرژانتین، ساختمان بانک تجارت، ط. چهارم
 • تلفن: ٨٨٧١٦٢٤٤, ٨٨٧١٩١٨٩, ٨٨٧١٨٢٩٤ ٨٨٧١٢٥٨٣
آفریقای جنوبی
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. ولی عصر، نرسیده به تجریش، روبروی پمپ بنزین باغ فردوس، خ. یکتا، پ. ٥
 • تلفن: ٢٢٧٠٢٨٦٦-۹ , ٢٢٧١٩٥١٦
آلمان
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. فردوسی، ش. ٣٢٤ و٣٢٠
 • تلفن: ٣٣١١٤١١١, ٣٣٩٣٢٢٠١, ٣٣٩٠٣٧٦٧ ٣٣٩٠٨٤٧٤, ٣٣١١٩٨٨٣
اتریش
 • ٥٣ نشانی: تهران، منطقه ٦، م. آرژانتین، ش. ٧٨، ط. سوم
 • تلفن: ٨٨٧١٠١٨٠ ٨٨٧١٠٧٧٨
اردن
 • نشانی: تهران، منطقه ١١، خ. انقلاب، خ. رازی، خ. استادشهریار، پ. ١
 • تلفن: ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
اروگوئه
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، بعد از پمپ بنزین، خ. عاطفی شرقی
 • تلفن: ٢٢٠٥٢٠٣٠
ازبکستان
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، بالاتراز چهارراه شهیدلواسانی (فرمانی)
 • تلفن: ٢٢٢٩٩٧٨٠, ٢٢٨٣٢٠٧١ ٢٢٢٩٩١٥٨
اسپانیا
 • ٤٣.نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خ. سرو، پ
 • تلفن: ٨٨٧٨٧٠٨٣, ٨٨٧١٤٥٧٥ ٨٨٧٢٤٥٨١
استرالیا
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. خالداسلامبولی، خ. ٢٣، پ. ١٣
 • تلفن: ٨٨٧١٦٤١٥, ٨٨٧٢٤٤٥٦ ٨٨٧٢٠٤٩٠, ٨٨٧٢٠٤٨٤
اسلوواک
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. ولی عصر، نرسیده به خیابان تجریش، خ. سرلشگر فل
 • تلفن: ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥ ٢٢٤١١١٦٤, ٢٢٤٠٦٤٩٥
اسلوونی
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، بالاتر از سه راه فرمانیه، نارنجستان
 • تلفن: ٢٢٨٠٢٢٢٣ ٢٢٢٨٢١٣١
افغانستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٧، خ. شهیدبهشتی، خ. پاکستان، نبش خیابان چهارم
 • تلفن: ٨٨٧٣٧١٥١, ٨٨٧٣٥٠٤٠, ٨٨٧٣٥٦٠٠ ٨٨٧٣٥٦٠٠
اکراین
 • ١٠١.نشانی: هران، منطقه ٣، م. ونک، خ. ونک، ش.
 • تلفن: ٨٨٠٠٨٥٣٠, ٨٨٠٠٥٦٥٠, ٨٨٠٣٤١١٩ ٨٨٠٠٧١٣٠
الجزایر
 • نشانی: تهران، منطقه ١، ولنجک، خ. شانزدهم، ش. ٦
 • تلفن: ٢٢٤٢٠٠١٥ ٢٢٤٢٠٠١٧
امارات متحده عربی
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان شهیدبهشتی، ٢١٠
 • تلفن: ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
انگلیس (بریتانیا)
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. فردوسی، ش. ١٩٨
 • تلفن: ٦٦٧٠٥٠١١ ٦٦٧١٠٧٦١, ٦٦٧٠٠٧٢٠
اندونزی
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان شهیدبهشتی، پ. ٢١٠
 • تلفن: ٨٨٧١٧٢٥١, ٨٨٧١٦٨٦٥, ٨٨٧٢٦٦٢٧ ٨٨٧١٨٨٢٢
ارمنستان
 • نشانی: تهران، منطقه ١١، خ. انقلاب، خ. رازی، خ. استادشهریار، پ. ١
 • تلفن: ٦٦٧٠٤٨٣٣, ٦٦٧٠٤٨٣٨ ٦٦٧٠٠٦٥٧
اوگاندا
 • نشانی: تهران، منطقه ٧، خ. شریعتی، خ. ملک، پ. ١٠، ط. سوم
 • تلفن: ٧٧٦٤٣٣٣٥ ٧٧٦٤٣٣٣٧
ایتالیا
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. حافظ، خ. نوفل لوشاتو، ش. ٨١
 • تلفن: ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
ایرلند
 • نشانی: تهران، منطقه ١، فرمانیه، کامرانیه شمالی، بن بست ناهید، ش. ٨
 • تلفن: ٢٢٢٩٧٩١٨, ٢٢٨٠٣٨٣٤, ٢٢٨٣٣٧٣١ ٢٢٢٨٦٩٣٣
بحرین
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، قبل از جهان کودک، نبش کوچه زوبین
 • تلفن: ٨٨٧٧٢٨٤٧, ٨٨٧٧٥٣٦٥, ٨٨٧٧٣٣٨٣ ٨٨٧٧٩١١٢, ٨٨٨٨٠٢٧٦
برزیل
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، م. ونک، خ. ونک، بعد از بزرگراه کردستان، پ. ٥٨
 • تلفن: ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥ ٨٨٠٣٩٦٥٩, ٨٨٠٣٣٤٩٨, ٨٨٠٣٥١٧٥
برونئی دارالسلام
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، خ. بابک بهرامی، ش. ٦٠
 • تلفن: ٨٨٨٧٩٢٧٠ ٨٨٧٨٣٣٨١
بلاروس
 • نشانی: تهران، منطقه ١، زعفرانیه، خ. شهیدطاهری، خ. آبان، ک. آذر
 • تلفن: ٢٢٧١٨٦٨٢, ٢٢٧٠٨٨٢٩ ٢٢٧١٨٦٨٢
بلژیک
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شهیدفیاضی (فرشته)، ش. ١٥٥
 • تلفن: ١٥٧ ٢٢٠٤٩٢٤٧, ٢٢٠٤١٦١٧ ٢٢٠٤٤٦٠٨
بلغارستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. ولی عصر، خ. توانیر، خ. نظامی گنجوی، جنب شهرد
 • تلفن: ٨٨٧٧٥٠٣٧, ٨٨٧٧٥٦٦٢ ٨٨٧٧٩٦٨٠
ونزوئلا
 • نشانی: خیابان فرمانیه، کامرانیه شمالی، خیابان تاجیکی پلاک 17
 • تلفن: 2284450-26124599-26124389
بوسنی و هرزگوین
 • نشانی: تهران، منطقه ٢، شهرک قدس، خ. ایران زمین، خ. چهارم، ک. آبان، ش. ٤٨٥
 • تلفن: ٨٨٠٨٦٩٢٩ , ٨٨٠٩٢٧٢٨ ٨٨٠٩٢١٢٠
پاکستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. فاطمی، جمشیدآباد شمالی، خ. احمد اعتمادزاده
 • تلفن: ٦٦٩٤٤٨٨٨, ٦٦٩٤١٣٨٨ ٦٦٩٤٤٨٩٨
پرتقال
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، دروس، خ. هدایت، ک. روزبه، ش. ١٣
 • تلفن: ٢٢٥٨٢٧٦٠, ٢٢٥٤٣٢٣٧ ٢٢٥٥٢٦٦٨
تاجیکستان
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شهیدباهنر (نیاوران)، خ. شهیدزینالی، ک. سوم
 • تلفن: ٢٢٢٩٩٥٨٤ ٢٢٨٠٩٢٩٩
تایلند
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. بهارستان، خ. استقلال، ش. ٤
 • تلفن: ٧٧٥٣٧٧٠٨ , ٧٧٥٣١٤٣٣ ٧٧٥٣٢٠٢٢
ترکمنستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٤، خ. پاسداران، خ. گلستان پنجم، پ. ٣٩
 • تلفن: ٢٢٥٤٨٦٨٦, ٢٢٥٤٢١٧٨, ٢٢٥٨٠٤٣٢
ترکیه
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. فردوسی، روبروی بانک مرکزی، پ. ٥٣٧
 • تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
تونس
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. پاسداران، خ. شهیدگل نبی، پ. ١٠
 • تلفن: ٢٢٨٤٠٠٣٨ ٢٢٨٤٤٦٧٤
چک
 • نشانی: تهران، منطقه ١، فرمانیه، بالاتر از دیباجی شمالی، ش. ١٩٩
 • تلفن: ٢٢٢٨٨١٤٩, ٢٢٢٨٨١٥٣ ٢٢٨٠٢٠٧٩
چین
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، خ. نارنجستان هفتم، پ. ١٣
 • تلفن: ٢٢٢٩١٢٤٠ ٢٢٢٩٠٦٩٠
دانمارک
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شریعتی، الهیه، خ. دشتی، ش. ١٨
 • تلفن: ٢٢٦٠٧٠٢٠, ٢٢٦٤٠٠٠٩, ٢٢٦٠١٣٦٣ ٢٢٠٣٠٠٠٧
روسیه
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. فردوسی، خ. نوفل لوشاتو، ش. ٣٩
 • تلفن: ٦٦٧٠١١٦١ ٦٦٧٠١٦٥٢
رومانی
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. بهارستان، خ. فخرآباد، نبش کوچه مسجد فخر، ش.
 • تلفن: ٧٧٥٢٥٨١٩, ٧٧٥٣٤٦٥٨, ٧٧٥٣٩٠٤١ ٧٧٥٠٩٨٤١
زلاندنو
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، ابتدای خیابان اقدسیه، گلستان شمالی
 • تلفن: ٢٢٨٠٠٢٨٩ ٢٢٨٣١٦٧٣
زیمبابوه
 • نشانی: تهران، منطقه ١، زعفرانیه، خ. مقدس اردبیلی، ک. شادآور، پ. ٢٤
 • تلفن: ٢٢٠٢٧٥٥٣
ژاپن
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. احمدقصیر، نبش کوچه پنجم، پ. ١٢
 • نشانی: ٨٨٧١٧٩٢٢ , ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٨٨٧١٣٥١٥
ساحل عاج
 • نشانی: تهران، منطقه ١، ولنجک، خ. هجدهم، ش. ٤
 • تلفن: ٢٢٤٠٤١٥٠, ٢٢٤٢٨٧٩٤ ٢٢٤٠٠٩٣٨
سریلانکا
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. آفریقا، خ. گل آذین، پ. ٢٨
 • تلفن: ٢٢٠٤٥١١٩, ٢٢٠٥٢٦٨٨
سنگال
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. استادنجات الهی، بین خیابان طالقانی و کریمخان ز
 • تلفن: ٨٨٨٩١١٢٣ ٨٨٨٠٥٦٧٦
سوئد
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، خ. بوستان، ش. ٥
 • تلفن: ٢٢٢٩٦٨٠٢ ٢٢٢٨٦٠٢١
سوئیس
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شریعتی، بالاتر از پل صدر، خ. الهیه، خ. شریفی منش، نبش کوچه یاسمن، پ. ١٣
 • تلفن: ٢٢٠٠٨٣٣٣
سودان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، خ. شهیدوحید دستگردی، ک. بابک بهر
 • تلفن: ٨٨٧٨١١٨٣ ٨٨٧٩٢٣٣١
سوریه
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، خ. ایرج، ش. ١٩
 • تلفن: ٢٢٠٥٩٠٣١، ٢٢٢٠٥٥٣٣ ٢٢٠٥٩٤٠٩
سومالی
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شریعتی، خ. سهیل، ابتدای خیابان حدادیان، پ. ٢
 • تلفن: ٢٢٢٤٥١٤٦ ٢٢٢٤٥١٤٦
سیرالئون
 • نشانی: تهران، منطقه ٧، خ. شریعتی، خ. ملک، پ. ١٠، ط. اول
 • تلفن: ٧٧٥٠٢٨١٩ ٧٧٥٢٩٥١٥
صربستان و مونته نگرو (یوگسلاوی)
 • نشانی: تهران، منطقه ١، ولنجک، خ. نهم، پ. ١٢
 • تلفن: ٢٢٤١٢٥٦٩ ٢٢٤٠٢٨٦٩
عراق
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شریعتی، بالاتر از پل رومی، ک. کرمیان، پ. ٢٠
 • تلفن: ٢٢٢١٠٦٧٢ ٢٢٢٣٣٩٠٢
عربستان سعودی
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، بالاتر از نارنجستان ٧، خ. نیلوفر
 • تلفن: ٢٢٢٩٩٩٧٨, ٢٢٠٥٣٩٤٨, ٢٢٢٨٨٥٤٣ ٢٢٢٩٤٦٩١
عمان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، ک. تندیس، ش. ١٢
 • تلفن: ٢٢٠٥٧٦٤١ , ٢٢٠٥٦٨٣١ ٢٢٠٤٤٦٧٢
فرانسه
 • نشانی: تهران، منطقه ١١، خ. حافظ، خ. نوفل لوشاتو، ش. ٨٥
 • تلفن: ٦٦٧٢١٨١٨, ٦٦٧٠٦٠٠٥ ٦٦٧٠٦٥٤٣
فلسطین
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. فلسطین، ش. ١٤٥
 • تلفن: ٦٦٤٦٤٥٠١, ٦٦٤٠٢٥١٣, ٦٦٤٦٥٧٣٦ ٦٦٤٦٥٧٣٦
فلیپین
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، ک. مهیار، پ. ١٣
 • تلفن: ٢٢٠٥٥١٣٤, ٢٢٠٤٧٨٠٢ ٢٢٠٤٦٢٣٩
فنلاند
 • نشانی: تهران، منطقه ١، الهیه، خ. آقابزرگی، بن بست شیرین، پ. ٤
 • تلفن: ٢٢٢١٤٣١٦, ٢٢٢٠٧٠٩٠, ٢٢٢٣٠٩٧٩, ٢٢٢١٥٧٧٧ ٢٢٢١٠٩٤٨, ٢٢٢١٥٨٢٢
قبرس
 • نشانی: تهران، منطقه ١، م. تجریش، خ. دزاشیب، پ. ٣٢٨
 • تلفن: ٢٢٢٠١٢٤٠, ٢٢٢١٩٨٤٢ ٢٢٢١٩٨٤٣
قرقیزستان
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. پاسداران، نارنجستان پنجم، ش. ١٢
 • تلفن: ٢٢٨٣٠٣٥٤ ٢٢٢٨١٧٢٠
قزاقستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. دروس، خ. هدایت، ک. مسجد، ش. ٤
 • تلفن: ٢٢٥٦٥٩٣٣ , ٢٢٥٦٥٣٧١ ٢٢٥٤٦٤٠٠
قطر
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، بلوار گل آذین، ش. ٤
 • تلفن: ٢٢٠٥١٢٥٥ ٢٢٠٥٨٤٧٨
کانادا
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. شهیدمطهری، خ. شهیدسرافراز، پ. ٥٧
 • تلفن: ٨٨٧٣٣٥٤٨ , ٨٨٧٣٢٦٢٣ ٨٨٧٣٣٢٠٢
کره جنوبی
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. شیخ بهائی، خ. دانشور غربی، پ. ١٨
 • تلفن: ٨٨٠٥٤٩٠٠ ٨٨٠٥٤٨٩٩
کره شمالی
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، م. ونک، خ. ونک، ک. ارم، ش. ٢٢
 • تلفن: ٨٨٧٩٦٧٠٠ ٨٨٧٧١٤٤٧
کروواسی
 • نشانی: تهران، منطقه ١٢، خ. حافظ، خ. نوفل لوشاتو، ش. ٨١
 • تلفن: ٦٦٧٢٦٩٥٥ ٦٦٧٢٦٩٦١
کنیا
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. آفریقا، بلوار گلستان، بلوار گیتی، ش. ١٧
 • تلفن:٢٢٠٤٩٣٥٥, ٢٢٠٢٣٢٣٤ ٢٢٠٤٨٦١٩
کوبا
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بلوار میرداماد، خ. ١٢بهمن، ک. ٢٢بهمن، پ. ٢٠
 • تلفن: ٢٢٢٥٦٤٠٦ ٢٢٢٥٩٢٣٠
کویت
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، خ. شهیدوحید دستگردی، ش. ٢/٣٢٣
 • تلفن: ٨٨٧٨٥٩٩٧-۹ ٨٨٧٨٨٢٥٧
گرجستان
 • نشانی:تهران، منطقه ١، خ. ولی عصر، خ. شهیدفیاضی (فرشته)، خ. آقابزرگی
 • تلفن: ٢٢٢١١٤٧٠ ٢٢٢٠٦٨٤٨
گینه
 • نشانی: تهران، منطقه ٧، خ. شریعتی، خ. ملک، پ. ١٠، ط. اول
 • تلفن: ٧٧٥٣٥٧٤٤ ٧٧٥٣٥٧٤٣
لبنان
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. سپهبد قرنی، خ. شهیدکلانتری، ش. ٣١
 • تلفن: ٨٨٩٠٨٤٥١, ٨٨٩٠٦٠٥١ ٨٨٩٠٧٣٤٥
لهستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، خ. پیروز، پ. ١
 • تلفن:٣ ٨٨٧٨٧٢٦٢ ٨٨٧٨٨٧٧٤
لیبی
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. کامرانیه جنوبی، ک. مریم، پ. ٢
 • تلفن: ٢٢٢٠١٦٧٧, ٢٢٢٣٥٨١٢, ٢٢٢٣٥٥٠٥ ٢٢٢٣٦٦٤٩
مالزی
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. فرشته، خ. شهیداخگری، ش. ٦
 • تلفن: ٢٢٠١١٠٦١, ٢٢٠١٠٠١٦ ٢٢٠١٠٤٧٧
مالی
 • نشانی: تهران، منطقه ٧، خ. پاسداران، فردوس، خ. یارمحمدی، ک. کریمی، ش.
 • تلفن: ٢٢٥٤٥٣٤٥ ٢٢٥٩٠١٩٠
مجارستان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، دروس، م. هدایت، خ. شادلو، ش. ١٥
 • تلفن: ٢٢٥٥٠٤٨٢, ٢٢٥٥٠٤٦٠, ٢٢٥٥٠٤٥٢ ٢٢٥٥٠٥٠٣
مصر
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شریعتی، خ. رضایی، ش. ٦ و ٨
 • تلفن: ٢٢٢١٤٨٨٣, ٢٢٢٤٢٢٦٨, ٢٢٢٠٥٢٠٢ ٢٢٢٤٢٢٩٩
مغرب
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شهیدلواسانی (فرمانیه)، خ. وطن پور، خ. براتی
 • تلفن: ٢٢٢٠٦٧٣١ , ٢٢٢٠٤٨٦١ ٢٢٢١٥٧٩١
مکزیک
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، خ. گلفام، ش. ٤١
 • تلفن: ٢٢٠٥٧٥٨٦ , ٢٢٠٥٧٥٩٠, ٢٢٠٥٧٥٨٨, ٢٢٠١٢٩٢١ ٢٢٠٥٧٥٨٩
ترکیه
 • نشانی: هران، منطقه ١٢، خ. فردوسی، روبروی بانک مرکزی، پ. ٥٣٧
 • تلفن: ٣٣١١٨٩٩٧, ٣٣١١٥٢٩٩, ٣٣١١١٢٠٢ ٣٣١١٧٩٢٨
نروژ
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. شهیدلواسانی (فرمانیه)، نبش خیابان سنبل، ش. ٢٠١
 • تلفن: ٢٢٨٠٦٥٢٩, ٢٢٨٠٢١٤٣, ٢٢٢٩١٣٣٣ ٢٢٢٩٢٧٧٦
نیجریه
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، خ. بابک مرکزی، پ. ٢٤
 • تلفن: ٨٨٧٩٨٠٧٨ ٨٨٧٩١٠٥٨
نیوزلند
 • نشانی: تهران، منطقه ٦، خ. شهیدمطهری، خ. دریای نور (شهیدسرافراز)، پ. ٥٧
 • تلفن: ٨٨٧٥٧٠٥٢ ٨٨٧٥٧٠٥٦
واتیکان
 • نشانی: تهران، منطقه ١١، تقاطع نوفل لوشاتو، خ. رازی، ش. ٩٧
 • تلفن: ٦٦٤٠٣٥٧٤ ٦٦٤١٩٤٤٢
بنگلادش
 • نشانی: تهران، خیابان ونک، پلاک 58-بزرگراه شهید همت، خیابان شیخ بهایی، خیابان شهید علی خانی، نرسیده به شیراز جنوبی
 • تلفن: 88601781
ویتنام
 • نشانی: تهران، منطقه ١، خ. ولی عصر، خ. مقدس اردبیلی، خ. پسیان، خ. باغست
 • تلفن: ٢٢٤١١٦٧٠ ٢٢٤١٦٠٤٥
هلند
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، دروس، بلوار شهرزاد، خ. کماسایی، ک. اول شرقی، ش
 • تلفن: ٢٢٥٦٧٠٠٥ ٢٢٥٦٦٩٩٠
هند
 • نشانی: تهران، منطقه ٧، خ. شهیدمطهری، خ. میرعماد، ش. ٤٦
 • تلفن: ٢٢٤١٦٦٨٢, ٢٢٤١٤٤٤٦ ٨٨٧٤٥٥٥٧, ٨٨٧٥٥٩٧٣
یمن
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، زعفرانیه، خ. شهیداعجازی، ش. ٨٧
 • تلفن: ٨٨٧١٧٩٢٢, ٨٨٧١٣٩٧٤, ٨٨٧١٣٣٩٦ ٢٢٤١٩٩٣٤
یونان
 • نشانی: تهران، منطقه ٣، بزرگراه آفریقا، بلوار اسفندیار، ش. ٤٣
 • تلفن: ٢٢٠٥٠٥٣٣ , ٢٢٠٥٣٧٨٤ ٢٢٠٥٧٤٣١