گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

فرهیخته گرامی (کد سفارش: 0)
از اعتماد شما سپاسگزاریم

لطفاً دیدگاه خود را در مورد خدمات دریافتی از دپارتمان مقالات ویرایه برای ما ارسال کنید.
به منظور قدردانی از اعتماد و حسن نظر شما، کد تخفیفی به ارزش 3درصد کل مبلغ کد مقاله فوق برای استفاده در سفارش بعدی شما (ترجمه یا ویرایش مقالات) در نظر گرفته شده که پس از تکمیل فرم و ارسال دیدگاه، به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

1. کیفیت کلی خدمات دپارتمان مقالات ویرایه را چگونه ارزیابی می کنید؟ 2. پاسخگویی تلفنی و نحوه برخورد اپراتورها را چگونه ارزیابی می کنید؟ 3. از نظر شما، جوابدهی ایمیلی و پشتیبانی وب سایت در چه سطحی است؟ 4. زمان تحویل خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
5. هزینه ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟ 6. طبق تجربه شما، میزان سهولت کار با وبسایت ویرایه در چه سطحی قرار دارد؟ 7. طبق تجربه شما، میزان سهولت کار با پروفایل کاربری در وبسایت ویرایه در چه سطحی قرار دارد؟ 8. چند درصد احتمال دارد که دپارتمان مقالات ویرایه را به دوستان و همکاران خود معرفی کنید؟