گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

تخفیف های جاری

ردیف

عنوان

گروه مشتریان

بازه زمانی

نرخ

1

روز پزشک

پزشکان و دانشجویان پزشکی (به مناسبت روز پزشک)

تا پایان شهریور ماه 1398

30 درصد نرخ ترجمه رسمی

2

مشتریان وفادار

افراد دارای حداقل یک سفارش انجام شده در دپارتمان خدمات مقالات ویرایه

نامحدود

20 درصد نرخ ترجمه رسمی

3

مشتریان آنلاین

افرادی که از طریق وبسایت با خدمات ما آشنا شده اند

فعلاً نامحدود

10 درصد نرخ ترجمه رسمی

جواز دفن

انگلیسی: 450,000 ریال

               غیرانگلیسی: 550,000 ریال

سند ازدواج یا رونوشت

انگلیسی: 750,000 ریال

               غیرانگلیسی: 900,000 ریال

سند طلاق یا رونوشت آ

انگلیسی: 1,050,000 ریال

               غیرانگلیسی: 1,260,000 ریال

شناسنامه

انگلیسی: 250,000 ریال

               غیرانگلیسی: 320,000 ریال

کارت شناسایی

انگلیسی: 200,000 ریال

               غیرانگلیسی: 250,000 ریال

کارت معافیت

انگلیسی: 200,000 ریال

               غیرانگلیسی: 250,000 ریال

کارت ملی

انگلیسی: 200,000 ریال

               غیرانگلیسی: 250,000 ریال

کارت پایان خدمت

انگلیسی: 300,000 ریال

               غیرانگلیسی: 360,000 ریال

گذرنامه (با رویداد)

انگلیسی: 350,000 ریال

               غیرانگلیسی: 450,000 ریال

گذرنامه (بدون رویداد

انگلیسی: 350,000 ریال

               غیرانگلیسی: 450,000 ریال

گزارش ورود و خروج از

انگلیسی: 300,000 ریال

               غیرانگلیسی: 360,000 ریال

گواهی تجرد، تولد، فو

انگلیسی: 300,000 ریال

               غیرانگلیسی: 360,000 ریال

گواهی عدم سوءپیشینه

انگلیسی: 300,000 ریال

               غیرانگلیسی: 360,000 ریال

گواهینامه رانندگی

انگلیسی: 300,000 ریال

               غیرانگلیسی: 360,000 ریال

سایر هزینه ها

علاوه بر هزینه ترجمه، مبالغ زیر به هزینه های شما اضافه خواهد شد:

  • ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا رویداد 100.000 ریال می باشد.
  • ترجمه هر انتقال در سند ملک 100.000 ریال می باشد.
  • هزینه پلمپ هر مدرک 150.000 ریال می باشد.
  • برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات یا وفات صاحب شناسنامه، مبلغ 50.000 ریال به هزینه های مذکور در نرخنامه افزوده می شود.
  • هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه می باشد؛ اما برای مراجعات بعدی کار جدید محسوب می شود.
  • هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال می باشد.
  • منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر است.