گفتگوی آنلاین

ارسال نظرات و پیشنهادات

مهدی حقیقت

بنیان گذار و مدیر دارالترجمه

الهام کرمانی

بنیان گذار و مترجم رسمی قوه قضائیه

فرزانه اسدی

هماهنگ کننده سفارش های دارالترجمه

مونا دارابی

هماهنگ کننده سفارش های مقالات

شیرین محمدزاده

ویراستار / مسئول کنترل کیفی مقالات

معصومه احمدی

ویراستار مقالات

مهدی راضی فرد

ویراستار مقالات

آرش علی اکبری

مترجم مقالات

نجمه پناهی الیاس آباد

مترجم مقالات

الهام علیزاده

مترجمیار

زینب حقیقت

مترجمیار

معصومه حجتی

مترجمیار

محمدعلی گنجه

رابط دادگستری و وزارت امور خارجه